• Oulu_liput
17
Tammikuu
2014

Oulu sanoin ja kuvin

Oulun kaupunki on uudistanut brändinsä ja visuaalisen ilmeensä. Uudella, yhtenäisemmällä äänensävyllä ja ilmeellä Oulu tuo viestintäänsä tehoa, tunnistettavuutta ja kustannussäästöjä. Työ käynnistyi Oulun kaupunkistrategia 2020 -työn rinnalla, ja se ohjaa kaupungin viestintää tukemaan strategian tavoitteiden toteutumista.

Oulun brändin ytimessä ovat attribuutit älykäs, rohkea ja reilu. Jo tuttu brändilupaus Capital of Northern Scandinavia asemoi Oulun pohjoisimman Euroopan merkittäväksi elinkeinoelämän, koulutuksen ja kulttuurin keskukseksi.

Uudistuksessa Oulun logo päivitettiin vastaaman paremmin sille asetettuja bränditavoitteita ja teknisiä vaatimuksia. Samalla Oulu sai käyttöönsä graafisen tunnisteen, jonka grafiikka syntyi Oulu-dataan perustuvalla algoritmilla. Kaupungin eri liikelaitokset saavat omaan dataansa ja värimaailmaansa perustuvan version tunnuksesta.

Työmaa visualisoi myös Oulun brändilupauksen. Capital of Northern Scandinavia -tunnusta voivat omassa viestinnässään käyttää kaikki Oulun seudulta maailmalle matkaavat toimijat, yrityksistä oppilaitoksiin.

Tags:
  • visuaalinen ilme